Pałac w Łojdach

Adres:

Wzniesiony w 1877 roku w stylu późnoklasycznym na miejscu budowli z XVIII w. W pierwszej ćwierci XX wieku dobudowano skrzydło, prostopadłe od zachodu. Założony na rzucie prostokąta z nieznacznie wysuniętym, dwukondygnacyjnymi, bocznymi skrzydłami.

Źródło:  www.bartoszyce.ug.gov.pl