Pałac w Łabędniku

Adres:

Od północy i wschodu otoczony jest terenem dawnego parku, a od strony południowej dużym stawem.

Rdzeń pałacu pochodzi z przełomu XVII-XVIII wieku. Z tego też czasu zachowały się oprócz kartusza herbowego nad głównym portalem z napisem łacińskim „Fundatio Grobeniana anno 1712”, balustrady przy zachodnim tarasie, zdobione płaskorzeźbami z piaskowca oraz z ornamentem barokowym przy niewielkim tarasie od wschodu.

Źródło: www.bartoszyce.ug.gov.pl