Kościół p.w. św. Brunona

Adres:

ul. Kętrzyńska 46, Bartoszyce 11-200

Kontakt

Telefon: (89) 762 20 43

Kościół znajduje się przy ulicy Kętrzyńskiej a powstał w latach 1882-1883. Architektura samej budowli zarówno jak i wnętrze kościoła reprezentują styl neogotycki.

Podczas wojny kościół nie ucierpiał prawie wcale, dzięki czemu wymagał jedynie drobnych remontów i renowacji, które przeprowadzano już w okresie powojennym. W latach 70. dokonano generalnego remontu wieży kościelnej i wnętrz. W następnej dekadzie dobudowano na terenie przykościelnym dom katechetyczny.

Kościół św. Brunona pozostając siedzibą katolicką parafii w Bartoszycach był także na początku potajemnie a w później czasie za zgodą biskupa użytkowany przez liczną w tym regionie społeczność grekokatolicką Az do roku, 1998 kiedy to powstała w Bartoszycach Cerkiew greckokatolicka św. Andrzeja Apostoła. W tym samym roku pod okiem konserwatora zabytków przeprowadzono ostatni gruntowny remont świątyni

Wnętrze kościóła p.w. św. BrunonaimageW 2002 r. Kościół św. Brunona doczekał się erygacji, której dokonał arcybiskup archidiecezji warmińskiej Edmund Piszcz nadając kościołowi status archidiecezjalnego Sanktuarium św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu Biskupa i Męczennika.

Św. Brunon z Kwerfurtu – (ur. ok. 974r., zm. 1009r.) – mnich benedyktyński, kapelan cesarski, arcybiskup misyjny, męczennik i święty Kościoła katolickiego. Urodzony w arystokratycznej rodzinie saskiego grafa w Kwerfurcie. Kształcił się w szkole katedralnej w Magdeburgu. W 995 mianowany kanonikiem, następnie na dworze cesarza Ottona III pełnił funkcję kapelana i pozostawał w zażyłej przyjaźni z cesarzem. W 998 w Rzymie porzucił dworską karierę i prawdopodobnie wstąpił do zakonu benedyktynów w klasztorze na Awentynie. Zapewne wówczas otrzymał imię zakonne Bonifacy. W 1001 zamieszkał w pustelni św. Romualda w Pereum koło Rawenny w Italii. Po uzyskaniu pozwolenia na działalność misyjną udał się z grupa misjonarzy z Pereum do Polski, gdzie prowadzili ewangelizację wśród Słowian nadodrzańskich.