Informacja dotycząca godzin pracy Urzędu Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r. Urząd Miasta Bartoszyce będzie czynny w godzinach 8:00-15:00.

Od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r. Gmina Miejska Bartoszyce jest zobowiązana do podjęcia działania w celu realizacji obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy.

Dlatego w wyżej wymienionym okresie urząd będzie funkcjonował w godzinach 8:00-15:00.