Gdzie i jak złożyć wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego?

Udostępnij na:

Gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną mogą już składać wnioski o dodatek elektryczny.

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r.  przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Informujemy, że na terenie Miasta Bartoszyce obsługę wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Pieniężnego 10A w Bartoszycach.

Wnioski przyjmowane będą od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.

Wniosek można złożyć:

1. osobiście w siedzibie MOPS, pokój A46 (III piętro), w dni robocze w godz. 7.30-15.30

2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniając z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 89 762 97 93.

Do pobrania: