Od 1 grudnia zmieniają się godziny pracy urzędu miasta

Udostępnij na:

Od 1 do 31 grudnia 2022 r. urząd będzie czynny w godzinach 8-15. Zmiana ta spowodowana jest wejściem w życie specjalnych przepisów.

Mowa o Ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127). Nakłada ona na jednostki sektora finansów publicznych obowiązek podjęcia działań w celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy.

Zmiana godzin pracy jest zatem jednym z działań podjętych przez Urząd Miasta Bartoszyce w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w dobie trwającego kryzysu. Jednocześnie w samym urzędzie wprowadzono zmiany organizacyjne powodujące kolejne oszczędzanie przez pracowników prądu.

Jak mówi wspomniana wcześniej ustawa, jednostki publiczne muszą od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. zmniejszyć zużycie energii o minimum 10 % średniorocznego zużycia w latach 2018-2019, a w przyszłym roku także o minimum 10 % zużycia zanotowanego w roku 2022. Za niewykonanie tych obowiązków Burmistrzowi miasta grozi kara pieniężna do 20 tys. zł.