Wykaz nieruchomości położonej przy ul. Boh. Warszawy w Bartoszycach przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny Powiatowi Bartoszyckiemu

Udostępnij na:

Załączniki

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 29.11.2022 r. do 20.12.2022 r. wykaz nieruchomości stanowiącej działkę Nr 129/19 o pow. 1.503 m2, położonej w obrębie Nr 4 przy ul. Boh. Warszawy w Bartoszycach przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny Powiatowi Bartoszyckiemu na cele związane z działalnością Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach.