Informacja dotycząca gwarancji maksymalnej ceny energii

Udostępnij na:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej (np. szkoły, kościoły) mogą ubiegać się o gwarancję maksymalnej ceny energii.

Warunkiem jest złożenie w terminie do 30 listopada 2022 r. specjalnego oświadczenia swoim dostawcom energii. Dzięki temu maksymalna cena za energię elektryczną będzie na poziomie 785 zł/MWh, czyli 0,79 zł/kWh. Umożliwia to Ustawa z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Oświadczenie, którego wzór można znaleźć w załączniku poniżej, należy złożyć u swojego dostawcy energii. Można to zrobić w tradycyjnej, papierowej formie lub drogą elektroniczną (plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

Złożenie oświadczenia jest dobrowolne. Pozwoli to na obniżenie rachunków za energię elektryczną już od 1 grudnia 2022 r. Z kolei złożenie oświadczenia po 30 listopada 2022 r. sprawi, że cena maksymalna zacznie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Wzór oświadczenia