Informacja w sprawie wniosków na zakup paliwa stałego (węgla)

Udostępnij na:

Gmina Miejska Bartoszyce informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce.

Zakupu będzie można dokonać po złożeniu wniosku o zakup preferencyjny węgla, którego wzór zamieszczamy poniżej.

Wnioski można składać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.:

  • przyznano lub wypłacono jej dodatek węglowy;
  • jeśli nie został złożony wniosek o wypłatę dodatku węglowego przez osobę uprawnioną , a zostało dokonane zgłoszenie lub został wpisany węgiel jako główne źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W ramach zakupu preferencyjnego uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym będzie mogła nabyć węgiel w dwóch partiach:

  • maksymalnie 1,5 tony do 31 grudnia  2022 r.
  • maksymalnie 1,5 tony do 30 kwietnia  2023 r.

Według ww. ustawy do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony wnioskodawca, ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.

Wnioski przyjmowane będą do 30 listopada 2022 r. w sekretariacie Urzędu Miasta Bartoszyce (I piętro).

Do pobrania: