Opłaty za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych w mieście Bartoszyce

Udostępnij na:

Opłaty za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych  w mieście Bartoszyce

(zgodnie z uchwałą  nr LVII/349/2022 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych Gminy Miejskiej Bartoszyce)

 

Opłaty 20 – letnie za miejsce do pochówku na cmentarzach komunalnych Gminy Miejskiej Bartoszyce

W przypadku wnoszenia opłaty za rezerwację miejsca do pochówku na okres krótszy niż 20 lat opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej do opłaty podstawowej.

Opłatę z tytułu wznowienia opłat na kolejne lata (20,40 …) należy uiścić w wysokości obowiązującej w dniu jej wniesienia.

Opłaty funeralne za czynności zarządcy cmentarza dotyczące: