Opłaty za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych w mieście Bartoszyce

Udostępnij na:

Opłaty za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych  w mieście Bartoszyce

 

  1. Opłaty 20 – letnie za miejsce do pochówku na cmentarzach komunalnych Gminy Miejskiej Bartoszyce.
 

Lp.

 

Rodzaj opłaty

Kwota netto (zł) VAT

(%)

(zł)

Kwota brutto (zł)
1. Miejsce na grób ziemny na trumnę ze zwłokami dziecka do lat 6-ściu;

grób pojedynczy (0,70/1,30m)

200,00 8%

16,00

216,00
2. Miejsce na grób ziemny pojedynczy (1,00/2,00m) 568,52 8%

45,48

614,00
3. Miejsce na grób ziemny podwójny (2,00/200m) 944,44 8%

75,56

1020,00
4. Miejsce na grobowiec rodzinny jednorzędowy dwupoziomowy –

2 trumny (1,50/2.80m)

2000,00 8%

160,00

2160,00
5. Miejsce na grobowiec rodzinny dwurzędowy dwupoziomowy –

4 trumny (2,50/2.80m)

3300,00 8%

264,00

3564,00
6. Miejsce na grób wielournowy do 4 urn (2,0/1,0m) 568,52 8%

45,48

614,00
7. Nisza urnowa w kolumbarium (do 4 urn) 3700,00 8%

296,00

3996,00
8. Rezerwacja miejsca do pochówku na 20 lat – grób pojedynczy 814,81 8%

65,19

880,00
9. Rezerwacja miejsca do pochówku na 20 lat – grób podwójny 1629,63 8%

130,37

1760,00
10. Wznowienie opłat za rezerwację miejsca w grobie pojedynczym

za kolejne  20 lat

814,81 8%

65,19

880,00
11. Wznowienie opłat za rezerwację miejsca w grobie podwójnym

za kolejne  20 lat

1629,63 8%

130,37

1760,00
12. Wznowienie opłat za grób dziecka do lat 6 na kolejne 20 lat 150,00 8%

12,00

162,00
13. Wznowienie opłat za grób pojedynczy (1,0/2,0) na kolejne 20 lat 444,44 8%

35,56

480,00
14. Wznowienie opłat za grób podwójny (2,0/2,0) na kolejne 20 lat 666,67 8%

53,33

720,00

 

 

  1. W przypadku wnoszenia opłaty za rezerwację miejsca do pochówku na okres krótszy niż 20 lat opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej do opłaty podstawowej.
  2. Opłatę z tytułu wznowienia opłat na kolejne lata (20,40 …) należy uiścić w wysokości obowiązującej w dniu jej wniesienia.
  3. Opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na cmentarzach komunalnych:

 

Lp.  

Rodzaj opłaty

Kwota netto

(zł)

VAT

(%)

(zł)

Kwota

Brutto

(zł)

1. Korzystanie z Domu Pogrzebowego na czas związany z ceremonią pogrzebową jednorazowo 100,00 8%

8,00

108,00