Komunikat ZDW w Olsztynie w zakresie zajęcia pasa drogowego

Udostępnij na:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie informuje, że wszelkie zajmowanie pasa drogowego dróg wojewódzkich oraz prowadzenia w jego granicach jakichkolwiek robót i innych czynności,  zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.) wymaga pisemnej zgody zarządcy drogi,
tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz podlega opłacie.

Dotyczy to w szczególności budowy wszelkiego rodzaju zjazdów z drogi do przyległych posesji, pól uprawnych i innych działek przy drodze, umieszczania reklam, składowania wszelkiego rodzaju materiałów oraz wygradzania części pasa drogowego.

Więcej informacji na temat procedury zajmowania pasa drogowego dróg wojewódzkich można uzyskać pod telefonem 89 526 19 00 i na stronie internetowej: www.zdw.olsztyn.pl