Wykaz nieruchomości stanowiącej działkę Nr 129/19 o pow. 1.503 m2, położonej w obrębie nr 4 przy ul. Boh. Warszawy w Bartoszycach

Udostępnij na:

Załączniki

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce  (II piętro) wywieszony został w dniach 22.09.2022 r. do 13.10.2022 r. wykaz nieruchomości stanowiącej działkę Nr 129/19 o pow. 1.503 m2, położonej w obrębie Nr 4 przy ul. Boh. Warszawy w Bartoszycach przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny Powiatowi  Bartoszyckiemu na cele związane z działalnością Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach.