Porządek obrad LVI sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Informujemy, że LVI sesja Rady Miasta Bartoszyce odbędzie się 6 września 2022 r. o godz. 14.00 w sali 17 C Urzędu Miasta Bartoszyce zgodnie z następującym porządkiem:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Podjęcie uchwał w sprawie:
a/zmiany budżetu – 1/LVI
b/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2022-2034 – projekt 2/LVI
c/udzielenia pomocy miastu Berezne w Ukrainie – projekt 3/LVI
3.Zamknięcie obrad.

Obrady Rady Miasta Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informację te podawane są wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).