Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii rozwoju miasta Bartoszyce do roku 2030”

Udostępnij na:

W związku z zakończeniem konsultacji społecznymi dotyczących projektu „Strategii rozwoju miasta Bartoszyce do roku 2030” zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z przeprowadzonych konsultacji.

Do pobrania: