I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste działki Nr 107/21 o pow. 1,4973 ha, położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach, przeznaczonej na cele produkcyjne, składowe i magazynowe

Udostępnij na: