Informacja w sprawie prawomocnego wyroku dotyczącego odrzucenia skargi na nienależyte wykonywanie obowiązków przez pracowników Urzędu Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:
Skarga wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie i dotyczyła nienależytego wykonania obowiązków przez pracowników Urzędu Miasta Bartoszyce. Skargę złożył Pan Dariusz Dopierała.
 
26 kwietnia 2022 roku uprawomocnił się wyrok, w którym to Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowieniem skargę odrzucił.