Komunikat dotyczący konkursu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Udostępnij na:

Szanowni Mieszkańcy Miasta Bartoszyce, którzy złożyli oświadczenia i zostali zakwalifikowani do otrzymania wsparcia w postaci sprzętu komputerowego w ramach konkursu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR.

Informujemy, że dnia 05.05.2022 r. Miasto Bartoszyce podpisało z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o powierzenie grantu na podstawie której będzie mogła zakupić laptopy dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Bartoszyce.

Ze względu na zmniejszenie Gminie Miejskiej Bartoszyce wnioskowanego dofinansowana oraz przygotowaniem postępowania przetargowego na zakup sprzętu, zwracamy się z prośbą
o potwierdzenie dalszego zainteresowania w/w wsparciem.

W tym celu należy złożyć do Urzędu Miasta w Bartoszycach pok. nr 10 załączone do niniejszego komunikatu oświadczenie w terminie do dnia 30 maja 2022 r.

 

Do pobrania: