Ruszyła rekrutacja do Szkoły Muzycznej I stopnia w Bartoszycach na rok szkolny 2022/2023

Udostępnij na:

Burmistrz Miasta Bartoszyce Piotr Petrykowski oraz Dyrekcja Szkoły Muzycznej I Stopnia w Bartoszycach zapraszają do udziału w naborze uczniów do nowo powstałej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Bartoszycach na rok szkolny 2022/2023.

Zaproszenie do naszej szkoły kierujemy do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Przypominamy, że nauka w Szkole jest bezpłatna, prowadzona wyłącznie przez zawodowych muzyków, pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Zainteresowane osoby prosimy o składanie wniosku wraz załącznikami w sekretariatach placówek w terminie do 20.05.2022 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie lekarskie, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego);
  • w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 7 lat – opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej lub zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego.

 

Dla kandydatów do Szkoły Muzycznej I st. przeprowadza się badanie przydatności, polegające na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych (m.in. zaśpiewanie z pamięci piosenki, sprawdzenie poczucia rytmu, słuchu muzycznego, koordynacji ruchowej). O dokładnej godzinie badania przydatności szkoła powiadomi telefonicznie.

Wstępne terminy badania przydatności na rok szkolny 2022/2023:

  • 27.05.2022 r. (piątek) w Bartoszyckim Domu Kultury – od godz. 16.30
  • 28.05.2022 r. (sobota) w Bartoszyckim Domu Kultury – od godz.10.00
  • 10.06.2022 r. (piątek) w Bartoszyckim Domu Kultury – od godz. 16:30
  • 11.06.2022 r. (sobota) w Bartoszyckim Domu Kultury – od godz. 10:00

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt tel. pod numerem: 798 527 256

Zapraszamy!