PROGRAM „OPIEKA 75+” – edycja 2022

Udostępnij na:

 

W ramach przedmiotowego Programu Gmina Miejska Bartoszyce pozyskała z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej środki na świadczenie w 2022 roku usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania(z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

Wartość dofinansowania: 100510 zł

Całkowita wartość projektu: 201 020 zł

Podstawowe informacje o projekcie:

Celem Programu „Opieka 75+” jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie, spełniającychwarunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Środki finansowe z Programu mogą być przeznaczone na:

1) dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach Programu i będą kontynuowane w roku 2022,

2) dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2021 te usługi nie były świadczone (osoby nowe),

3) dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

 

Bezpośrednim realizatorem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach.