Wykaz nieruchomości położonych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego (działka Nr 451/2) w Bartoszycach przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną

Udostępnij na:

Załączniki

Burmistrz Miasta Bartoszyce informuje, że na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) oraz na stronach www.bip.bartoszyce.pl i www.bartoszyce.pl podany został do publicznej wiadomości w dniach od 23.03.2022r do 13.04.2022 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, stanowiącej działkę Nr 451/2, położonej przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach przeznaczonej pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną.