Konsultacje społeczne „Programu współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2022″

Udostępnij na:

Burmistrz Miasta Bartoszyce informuje, iż  w dniu dzisiejszym tj. 08 marca 2022r. rozpoczęły się konsultacje społeczne „Programu współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 45/2022 z dnia 07 marca 2022r. konsultacje zostaną zakończone 16 marca 2022r.

 Wypełniony formularz z ewentualnymi uwagami należy przesłać:

  1. a) drogą elektroniczną na adres: ngo@bartoszyce.pl
  2. b) drogą korespondencyjną na adres:

Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju Urzędu Miasta Bartoszyce

(pok. 24 i 25,  tel. 89 762 98 55/56)

Formularz konsultacyjny Program współpracy miasta z ngo