Porządek obrad XLIX sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 1372/ na wniosek Burmistrza Miasta złożony w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym – zwołuje się XLIX sesję Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie stanowiska Rady Miasta w sprawie rozwiązania umów o partnerstwie.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany budżetu – projekt 1/XLIX
b/ udzielenie pomocy finansowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu – projekt 2/XLIX
4. Zamknięcie obrad.

XLIX sesja odbędzie się 4 marca 2022 r. o godz. 15.00 w Bartoszyckim Domu Kultury.

Wszystkich uczestników informuje się, że obrady Rady Miasta Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informacja ta jest wypełnieniem dyspozycji art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).

Przypomina się również o obowiązku zasłaniania nosa i ust na sali obrad. Odstępstwo od w/w zasady tylko podczas zabierania głosu.