Zrealizowano zwycięski projekt w ramach Bartoszyckiego Budżetu Obywatelskiego 2021

Udostępnij na:

W ramach ubiegłorocznej edycji Bartoszyckiego Budżetu Obywatelskiego 2021 mieszkańcy naszego miasta zdecydowali o przeznaczeniu środków na dwa projekty. Największą ilość głosów otrzymało zadanie pn. „Remont sali rehabilitacyjnej dla osób z niepełnosprawnością w Bartoszycach” zgłoszone przez Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych w Bartoszycach. Na jego realizację w ramach BBO 2021 przeznaczono łącznie kwotę 37 332,08 zł.

Nowa, profesjonalna salę rehabilitacyjna powstała w pomieszczeniach znajdujących się w budynku hali sportowej po zlikwidowanym Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach, sąsiadujących z działającym przy Stowarzyszeniu Zakładem Aktywności Zawodowej. Pomieszczenia te wymagały generalnego remontu, aby zapewnić odpowiednie warunki do zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Koszt całej inwestycji Stowarzyszenie oszacowało na około 150 000,00 zł, z czego kwotę 37 332,08 zł organizacji udało się pozyskać w ramach Bartoszyckiego Budżetu Obywatelskiego. Środki te przeznaczono m. in. na budowę ścianek działowych, osadzenie stolarki, wymianę dachu i roboty wykończeniowe. Inwestycję zakończono w grudniu 2021 r. i od tego czasu w nowoutworzonej sali rehabilitacyjnej realizowane są przez Stowarzyszenie zajęcia indywidualne i zajęcia grupowe, które przyczynią się do poprawy  sprawności fizycznej osób z niepełnosprawnościami. Pozwoli im to osiągnąć lepsze efekty w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej.

Przypomnijmy, że drugim projektem zrealizowanym dzięki Bartoszyckiemu Budżetowi Obywatelskiemu 2021 był „Zakup fantomów oraz defibrylatorów treningowych AED do nauki pierwszej pomocy przedmedycznej dla szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy miejskiej Bartoszyce oraz dla Hufca ZHP Bartoszyce”.

W ramach Bartoszyckiego Budżetu Obywatelskiego 2022 do wykorzystania będzie łącznie 100 tysięcy złotych. Więcej informacji o tegorocznej edycji BBO podamy już wkrótce.