Wykaz nieruchomości obejmujący lokale mieszkalne w budynkach przy Placu Konstytucji 3 Maja 18/5 i Placu Konstytucji 3 Maja 25/7 w Bartoszycach przeznaczone do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Udostępnij na:

Informujemy, że na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce  (II piętro) oraz na stronach www.bip.bartoszyce.pl i www.bartoszyce.pl wywieszony został wykaz nieruchomości obejmujący lokale mieszkalne w budynkach przy Placu Konstytucji 3 Maja 18/5 i Placu Konstytucji 3 Maja 25/7 w Bartoszycach przeznaczone do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców.