SPOTKANIE KONSULTACYJNE W SPRAWIE PROJEKTÓW TZW. UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH

Udostępnij na:

Zaproszenie do konsultacji projektów uchwał Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na terenie województwa ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, o których mowa w art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

 

Link do szczegółów projektów uchwał

Formularz zgłoszeniowy