Ogłoszenie Burmistrza Miasta Bartoszyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Treść ogłoszenia