Przypominamy o obowiązku składania informacji o wyrobach zawierających azbest

Udostępnij na:

Przypominamy, iż w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. mieszkańcy posiadający na swoich posesjach wyroby zawierające azbest są zobowiązani do złożenia Burmistrzowi Miasta Bartoszyce informacji o wyrobach zawierających azbest.

Procedura wraz z wzorami dokumentów dostępna jest na stronie: https://euslugi.bartoszyce.pl
Obowiązujący „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla powiaty bartoszyckiego na lata 2011-2032” przyjęty Uchwałą Nr XI/70/2011 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 29 września 2011r. znajduje się na stronie: http://bip.bartoszyce.pl