Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2022

Udostępnij na:

Przedstawiamy Państwu harmonogram odbioru odpadów komunalnych, który obowiązywał będzie w 2022 roku.

– odbiór odpadów świadczony przez firmę BARTKO Sp. z o.o. – zobacz grafik
– odbiór odpadów świadczony przez firmę EKO BART Sp. z o.o. – zobacz grafik
– odbiór odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci oraz opon (MPSZOK) – zobacz grafik

Ważna informacja!

Aby odpady odbierane w ramach MPSZOK zostały w podanym terminie od Państwa odebrane należy w przypadku:
• zabudowy wielorodzinnej – wystawić odpady przy istniejących obudowach śmietnika do godziny 8.00 rano, zgodnie z powyższym harmonogramem.
• zabudowy jednorodzinnej – przed wejściem na posesje, na chodniku, w sposób nie utrudniający przejścia (zabudowa jednorodzinna) do godziny 8.00 rano, zgodnie z powyższym harmonogramem.