Tablice upamiętniające historyczne bramy

Udostępnij na:

Historycznie do miasta prowadziły trzy bramy: Brama Lidzbarska od strony południowej, Brama Królewiecka od strony zachodnie i Brama Młyńska od strony wschodniej. Obwarowania bartoszyckie założono w planie zbliżonym do owalu. Zostały one zbudowane z cegły na fundamencie z kamieni. Najokazalszą pozostałością jest wieża Bramy Lidzbarskiej, pozostałe fortyfikacje uległy zniszczeniu. W okolicach gdzie były wzniesione, pozostałe dwie bramy położono upamiętniające granitowe tablice. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był Radny Rady Miasta Bartoszyce Pan Jarosław Puszko.