Wypełnij ankietę dotyczącą strategii rozwoju Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Szanowni Państwo,

W związku z przystąpieniem do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Bartoszyce do roku 2030, Burmistrz Bartoszyc zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta ma odzwierciedlać rzeczywistą sytuację w naszym mieście oraz wskazać najważniejsze potrzeby mieszkańców i obszary rozwoju. Zebrane w ten sposób dane pozwolą nam uwzględnić Państwa sugestie.

Licząc na Państwa współpracę zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej. Ankietę można wypełniać do 26 listopada.

Link do  ankiety:  https://ankietaplus.pl/s/74961MNJ