Komunikat do osób, które złożyły oświadczenia do Konkursu pn.: „Granty PGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

Udostępnij na:

Szanowni Państwo,

Zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej informujemy, że złożone przez Państwa oświadczenia wymagają uzupełnienia o zaświadczenia lub innego dokumentu wystawionego przez instytucje organów państwowych poświadczające, że krewny ucznia w linii prostej pracował w PGR i zamieszkiwał w miejscowości lub w gminie objętej PPGR.

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta Bartoszyce pok. 10 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2021 roku do godziny 15:00.

W przypadku braku dostarczenia wymienionych dokumentów we wskazanym terminie złożone oświadczenie będzie odrzucone jako nie spełniające wymagań formalnych.