Nowy punkt opieki nad dziećmi do lat 3

Udostępnij na:

Nowy punkt opieki nad dziećmi do lat 3, powstał przy ul. Boh. Warszawy 33 w dostosowanym byłym budynku biurowym. Pozyskane dofinansowanie pozwoliło m.in. na utworzenie 20 nowych miejsc opieki. Dziećmi opiekują się 4 opiekunki dzienne.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021r. w kwocie 100 000 zł. Wartość projektu 271 696,00 zł.  (w tym roboty budowlane, zakup i montaż wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych

Dodatkowo w ramach programu MALUCH+ 2021 Gmina Miejska Bartoszyce pozyskała środki na funkcjonowanie punktu w przebudowywanym budynku na dwa miesiące działalności w roku 2021 w kwocie 3 200 zł.