Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bartoszyce”

Udostępnij na:

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bartoszyce”