I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste działek, położonych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach, przeznaczonych pod zabudowę o charakterze usług handlowych i rzemieślniczych

Udostępnij na: