Ruszyły konsultacje społeczne „Programu współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2022″

Udostępnij na:

Burmistrz Miasta Bartoszyce informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 05 listopada 2021r. rozpoczęły się konsultacje społeczne „Programu współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 174/2021 z dnia 04 listopada 2021r. konsultacje zostaną zakończone 15 listopada 2021 r.

Wypełniony formularz z ewentualnymi uwagami należy przesłać:
a) drogą elektroniczną na adres: ngo@brtoszyce.pl
b) drogą korespondencyjną na adres:
Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju
Urzędu Miasta Bartoszyce
(pok. 24 i 25, tel. 89 762 98 55/56)

Program współpracy oraz formularz dostępne są do pobrania w tym miejscu.