Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejkowego w Bartoszycach

Udostępnij na:

Projekt “Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach”
w ramach Osi Priorytetowej 8 – Obszary wymagające rewitalizacji

Działania 8.1 – Rewitalizacja obszarów miejskich

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dofinansowanie projektu : 2 873 826,53 zł

Wartość projektu: 5 393 116,91 zł

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i adaptacja budynku byłego dworca kolejowego w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie budynku na obiekt służący Centrum Aktywności Lokalnej, z dostosowaniem do aktualnych wymogów, przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnością oraz podniesieniem walorów estetycznych obiektu objętego opieką konserwatorską.

Okres realizacji projektu: 30.09.2020 r. – 31.12.2021 r.