Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych w trybie bezprzetargowym

Udostępnij na:

Załączniki

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) oraz na stronach www.bip.bartoszyce.pl i www.bartoszyce.pl podany został do publicznej wiadomości w dniach od 19.10.2021 r. do 10.11.2021 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych w trybie bezprzetargowym, obejmujący działkę Nr 113/26 o pow. 44 m2, położoną w obrębie 4 przy Placu Konstytucji 3 Maja w Bartoszycach.