Przebudowa ul. Broniewskiego w Bartoszycach – etap II

Udostępnij na:

Przebudowa ul. Broniewskiego w Bartoszycach – etap II.

Drugi etap przebudowy ul. Broniewskiego (odcinek od ulicy Nałkowskiej do ulicy Żeromskiego) polegał będzie na przeprowadzeniu prac na ponad 250m drogi. Wykonane zostaną roboty drogowe (przebudowa nawierzchni ulicy, budowa chodników, zjazdów i ścieżki rowerowej) oraz przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa. Droga zyska również nowe oświetlenie w technologii LED.

Kwota przyznanego dofinansowania: 621 528,86 zł
Łączna wartość zadania: 1 075 073,35 zł