Wykaz nieruchomości położonych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu pod zabudowę o charakterze usług handlowych i rzemieślniczych

Udostępnij na:

Załączniki