Komunikat w sprawie utrudnień w ruchu w obrębie ul. Hubalczyków. Zmiana okresu wykonania robót.

Udostępnij na:

Informujemy, że w związku z wykonaniem nawierzchni asfaltowej ul. Hubalczyków w dniach 6-7.09.2021 r. będzie utrudniony przejazd przez skrzyżowanie ul. Grota Roweckiego z ul. Hubalczyków oraz przez skrzyżowanie ul. 11 Listopada z ul. Hubalczyków w Bartoszycach.

Jednocześnie informujemy, że tych dniach nastąpi wyłączenie przejazdu komunikacji miejskiej ulicami Grota Roweckiego/Orzeszkowej/Drzewna/Kajki w Bartoszycach. Zamiennie trasa komunikacji miejskiej przebiegała będzie ulicą Konopnickiej.

Prowadzone prace związane są z realizacją inwestycji polegającej na remoncie i adaptacji budynku byłego dworca kolejowego w Bartoszycach.

 

 


Projekt “Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach”
w ramach Osi Priorytetowej 8 – Obszary wymagające rewitalizacji

Działania 8.1 – Rewitalizacja obszarów miejskich

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dofinansowanie projektu : 3 054 504,75 zł

Wartość projektu: 4 976 200,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i adaptacja budynku byłego dworca kolejowego w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie budynku na obiekt służący Centrum Aktywności Lokalnej, z dostosowaniem do aktualnych wymogów, przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnością oraz podniesieniem walorów estetycznych obiektu objętego opieką konserwatorską.

Okres realizacji projektu: 30.09.2020 r. – 31.12.2021 r.