Informacja w sprawie oświetlenia terenów Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Bartoszycach

Udostępnij na:

W związku z wdrożeniem  procedury sądowej przeciwko SM „Budowlani” w Bartoszycach  o zapłatę za zużytą energię elektryczną do oświetlenia terenów będących w jej władaniu oraz zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Bartoszyce, przekazaną po sesji Rady Miasta Bartoszyce w dniu 26.08.2021 r. , informujemy, iż z dniem 01.09.2021 r.  oświetlenie zostaje ponownie włączone.