Program MALUCH+

Udostępnij na:

W ramach realizacji zadania zaplanowano wykonanie prac budowlanych przystosowujących istniejący budynek biurowy przy ulicy Boh. Warszawy, dz. nr 4-123/50 w Bartoszycach na potrzeby świadczenia usług sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przez opiekunów dziennych.

Planowana inwestycja ma na celu przystosowanie budynku pełniącego dotychczasową funkcję biurową na pomieszczenia przeznaczone do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przez opiekunów dziennych.

W tym celu planuje się utworzenie pomieszczeń z przeznaczeniem do zabawy, z możliwością wydzielenia miejsc do „leżakowania” wraz z aneksem kuchennym, łazienkami dla dzieci i personelu, szatniami dla dzieci. Budynek uzbrojony jest  w wodę, energię elektryczną c.o. oraz kanalizację sanitarną i deszczową.

Wykaz robót budowlanych przy projektowanej zmianie sposobu użytkowania:

  1. Roboty rozbiórkowe wewnętrzne oraz wykonanie nowych ścian działowych,
  2. Roboty tynkarskie, malarskie i wykończeniowe,
  3. Przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych.

Dodatkowo w ramach realizacji projektu Gmina Miejska Bartoszyce wyposaży udostępnione lokale w niezbędny sprzęt RTV i AGD, meble, pomoce dydaktyczne w celu właściwego wykonywania opieki nad dziećmi do lat 3.

Zaplanowano zatrudnienie 4 opiekunów dziennych, którzy będą sprawować opiekę łącznie nad 20 dziećmi w wieku do lat 3.

Planowany koszt inwestycji: 250 000,00 zł.

Dotacja na tworzenie miejsc opieki: 100 000,00 zł.

Dotacja na funkcjonowanie miejsc opieki: 3 200 zł.

Wsparcie finansowe na realizację zadań określonych w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021