Rusza nabór projektów do Bartoszyckiego Budżetu Obywatelskiego 2021

Udostępnij na:

Informujemy, że 2 lipca 2021 r. ruszy nabór projektów w ramach tegorocznej edycji Bartoszyckiego Budżetu Obywatelskiego. Na Państwa propozycje czekamy do 23 lipca 2021 r.

Na realizacje zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 przeznaczono w budżecie Gminy Miejskiej Bartoszyce kwotę 50 000 zł. Kwota ta może być przeznaczona na jeden lub kilka projektów zgodnie z wynikiem konsultacji i głosowania. Propozycje projektu może zgłosić każdy mieszkaniec Bartoszyc, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające na terenie miasta Bartoszyce.

Jak zgłosić projekt?

Propozycje projektu należy złożyć na odpowiednim formularzu (do pobrania poniżej), dołączając do niego listę poparcia podpisaną przez co najmniej 20 mieszkańców Bartoszyc.

Wypełnione i podpisane dokumenty można złożyć:
1) listownie na adres: Urząd Miasta Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce,
z adnotacja na kopercie „Budżet Obywatelski”,
2) osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Bartoszyce,
3) pocztą elektroniczną (zeskanowany oryginał dokumentu) na adres: ngo@bartoszyce.pl

Szczegółowe informacje dotyczące tegorocznej edycji Bartoszyckiego Budżetu Obywatelskiego dostępne są w regulaminie załączonym poniżej.

Do pobrania: