Spotkanie informacyjne – „Abolicja, i co dalej”

Udostępnij na:

Uprzejmie informuję, że 22 listopada 2013 r., o godz. 11:00, w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w sali 160, odbędzie się spotkanie skierowane do cudzoziemców posiadających zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP, wydane w trybie abolicji – Abolicja, i co dalej”,

Celem spotkania jest przedstawienie możliwości przedłużenia pobytu na terytorium RP oraz wyjaśnienie przesłanek, na podstawie których można ubiegać o uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Spotkanie poprowadzą pracownicy Oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców, którzy przybliżą również procedurę uzyskiwania zezwoleń na pracę oraz będą pomocni przy wypełnianiu formularzy wniosków.

W związku z powyższym proszę o podanie powyższej informacji do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty (tablica informacyjna, media lokalne, ośrodki pomocy społecznej, internet, itp.).

Szczegoły spotkania : pobierz