Zgłoś swoich kandydatów do tytułu „Wolontariusz roku 2013”

Udostępnij na:

Wzorem lat ubiegłych zapraszamy bartoszyckie organizacje pozarządowe do zgłaszania swoich kandydatów do tytułu „Wolontariusz roku 2013”. Samorząd miejski planuje wyróżnić najaktywniejsze osoby działające na rzecz mieszkańców naszej społeczności. Wydział Spraw Społecznych przyjmuję również zgłoszenia do corocznego konkursu pt. „Laur Aktywności’, który ma na celu uhonorowanie wydarzeń z dziedziny pomocy społecznej, sportu, kultury i oświaty, realizowanych przez organizacje pozarządowe.

W celu wyróżnienia wolontariuszy działających na rzecz Państwa stowarzyszenia w 2013 roku, proszę o przedstawienie jednej osoby do wyróżnienia (nie może być to osoba nagrodzona w 2011 i 2012 roku).

Termin nadsyłania wszystkich zgłoszeń upływa z dniem 27 listopada 2013r. (Wydział Spraw Społecznym- pokój nr 24).