Obwieszczenia- zawiadomienie Stron postępowania o zakończeniu postępowania

Udostępnij na:

Obwieszczenia- zawiadomienie Stron postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji Nr 2/2016 r., znak: OŚ.6220.2.2016 z dnia 30.01.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce”, (zmienionej decyzją nr 1/2020 znak: TK.6220.1.2020 z dnia 25.08.2020 r. w zakresie zapisu pkt III, podpunktu 3 tj „Straty zieleni uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń w liczbie 160 szt. drzew), w zakresie „przewidywanej ilości drzew do wycinki”.