Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2021

Udostępnij na:

Celem projektu jest wspieranie pracodawców oraz zachęcanie ich do zatrudniania uczniów jako młodocianych pracowników, którzy zamierzają podjąć naukę zawodu.

Ze środków Funduszu Pracy mogą korzystać pracodawcy, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego jeżeli:

  • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
  • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników przyczyni się do zdobycia przez ucznia wybranego zawodu oraz tworzenia warunków realizacji obowiązku nauki.