Powstanie czwarte miejsce opieki nad dziećmi do lat 3

Udostępnij na:

W dniu 18.05.2021r. została podpisana umowa z firmą Usługi Remontowo-Budowlane ANETA Aneta Kaliczyńska z Bartoszyc na wykonanie przebudowy budynku po byłej prokuraturze przy ul. Boh. Warszawy 33.
Zadanie zostało dofinansowane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021r. w kwocie 100 000 zł. Planowana wartość projektu 250 000 zł. (roboty budowlane, zakup i montaż wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, nadzór inwestorski). Termin zakończenia robót do 31.10.2021r.
Dodatkowo w ramach programu MALUCH+ 2021 Gmina Miejska Bartoszyce pozyskała środki na funkcjonowanie punktu opieki dla dzieci do lat 3 w przebudowywanym budynku na dwa miesiące działalności w roku 2021 w kwocie 3 200 zł. (80%) kosztów.