Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy miejskiej Bartoszyce, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Udostępnij na:

Załączniki

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bartoszyce oraz na stronach www.bip.bartoszyce.pl i www.bartoszyce.pl podany został do publicznej wiadomości w dniach 19.05.2021r. do  09.062021r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu oznaczonej jako działka 123/144 o pow. 444 m2, obr. Nr 4, położonej przy ul. Boh. Monte Cassino 7w Bartoszycach, przeznaczonej na cele usługowe.