Komunikat w sprawie stypendium szkolnego

Udostępnij na:

Dokumenty potwierdzające poniesione koszty w ramach stypendium szkolnego w roku szkolnym 2020/2021 za okres styczeń-czerwiec 2021 należy dostarczyć do Zespołu Administracyjnego Oświaty w Bartoszycach w kopercie z dopiskiem STYPENDIUM SZKOLNE dla każdego ucznia oddzielnie.

W związku z koniecznością ograniczenia bezpośrednich kontaktów dokumenty w wyżej wymienionej sprawie proszę składać do skrzynki Zespołu Administracyjnego Oświaty w Bartoszycach umieszczonej przy wejściu do Urzędu Miasta w godzinach urzędowania.

Zwrot kosztów poniesionych na realizację stypendiów szkolnych będzie dokonywany wyłącznie na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

W przypadku wątpliwości wymagających wyjaśnień – tel. do kontaktu: (89) 762 98 70.